ကဲ ဆႏၵျပပြဲထဲ အေမရိကန္မ်ား စတင္ပူးေပါင္း ပါဝင္လာၿပီေနာ္

Advertisements

ကမာၻ႔ႏိုင္ငံ အသီးအသီးက ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရးအခင္းကို အာ႐ုံစိုက္လာတယ္ဆိုတဲ့ လကၡဏာေတြကို ျမင္ေတြ႕လာရပါတယ္။

ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို စစ္ေကာင္စီက အၾကမ္းဖက္ ဖမ္းဆီး၊ သတ္ျဖတ္ခံေနျခင္းကို ကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္ အေမရိကန္ ဆန္ဖရမ္စၥကို ၏ ကမာၻေက်ာ္ landmark တခုျဖစ္ေသာ Golden Gate တံတားေပၚတြင္

အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္ ျပည္တြင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူ အေယာက္ (၅၀) ေက်ာ္ က်ဆုံးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

လူေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးခံထားရၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွ ျမန္မာ့အေရးကို စိုးရိမ္တႀကီး ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ အခ်ိန္လဲ ျဖစ္ပါတယ္။