ခ်စ္သူႏွစ္ဦးၾကား ေရွ႕ဆက္သင့္ မဆက္သင့္ သိေစႏိုင္တဲ့ အခ်စ္ေရးေဗဒင္တြက္နည္း

Advertisements

ခ်စ္သူနဲ႔ဒီႏွစ္ဖူးစာဆုံနိင္မွာလားလို႔ေဗဒင္ဆရာေတြမၾကာခဏအေမးခံရတတ္ပါတယ္။ေဗဒင္ပညာကိုေလ့လာခ်င္ရင္ဒီတြက္နည္းကိုသိထားသင့္ပါတယ္။ တြက္နည္းကလြယ္ပါတယ္ျမန္မာ့႐ိုးရာတြက္နည္းပါပဲ။ဒီတြက္နည္းကိုလက္ေတြ႕ေဟာေျပာတဲ့အခါအခက္အခဲေလးေတြရွိပါတယ္နားလည္ေအာင္ရွင္းျပေပးပါ့မယ္နားမလည္တာရွိခဲ့ရင္ျပန္လည္ေမးျမန္းပါ။ရွင္းျပေပးပါ့မယ္။ တြက္နည္း….အသက္၃၄ႏွစ္ရွိတဲ့ၾကာသာပေတးသမီးကဒီႏွစ္ထဲမွာခ်စ္သူနဲ႔အိမ္ေထာင္က်ကိန္းရွိမရွိေမးလာတယ္။ေမးသူရဲ႕အသက္ကိုတည္ေန႔နံနဲ႔ေပါင္းအမ်ိဳးသားရဲ႕ေန႔နံနဲ႔ထပ္ေပါင္းၿပီးရလဒ္ကို၈နဲ႔စား ဥပမာ=ေမးသူအသက္ ၃၄, ေန႔နံ=ၾကာသာပေတး ၅, ခ်စ္သူေန႔နံ=တနလာၤ ၂, ေပါင္းျခင္းရလဒ္ ၃၄+၅+၂=၄၁, ၄၁ကို၈နဲ႔ျပန္စား၄၁÷၈=၁ႂကြင္း ။

ႂကြင္း၁၊၃၊၅၊ဝႂကြင္းရင္မရေသးပါဘူး။အစီအစဥ္ေလးေတြေနာက္ေ႐ႊ႕ရမယ္။ခ်စ္သူဘဝမွာဘဲတင္းတိမ္ၾကပါဦး။ႏွစ္ေယာက္ၾကားမွာရွိတဲ့အဖုအထစ္ေလးေတြေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းၾကပါဦး။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ၾကားမွာေဘးစကားအေႏွာက္အယွက္ေတြရွိေနပါတယ္။အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔စီစဥ္ပါကပ်က္႐ြင္းတတ္ပါတယ္။ ၂၊၄၊၆ႂကြင္းရင္ဟန္က်ၿပီဗ်ိဳ႕ဘယ္သို႔ေသာအေႏွာက္အယွက္မွႏွစ္ေယာက္ၾကားမဝင္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ရည္႐ႊယ္ထားသူနဲ႔ဒီႏွစ္ထဲဖူးစာဆုံမွာပါ။

အခ်စ္ေဗဒင္ (၂)…..လက္ေတြ႕ေဟာေျပာတဲ့အခါမွာျပသနာအနည္းငယ္ရွိပါတယ္။ဘယ္သူ႔အသက္ကိုယူရမွာလဲဆိုတဲ့ျပသနာပါ။ေျဖရွင္းနည္း၄နည္းရွိပါတယ္။ ၁။တစ္ေယာက္ထဲလာေမးရင္ေမးသူရဲ႕အသက္(အမ်ိဳးကေမးရင္အမ်ိဳးသားအသက္)ကိုယူရပါတယ္။ ၂။ႏွစ္ေယာက္ထဲၿပီးကြၽန္ေတာ္ကြၽန္မတို႔ဆိုၿပီးေမးရင္အမ်ိဳးသမီးရဲ႕အသက္ကိုယူရပါတယ္။ ၃။အမ်ိဳးသမီးရဲ႕အသက္ကိုအတိအက်မသိရင္အမ်ိဳးသားရဲ႕အသက္ကိုယူရပါတယ္။ ၄။ႏွစ္ေယာက္လုံးရဲ႕အသက္ကိုမသိဘူးဆိုရင္ယခုေရာက္ဆဲေကာဇာသကၠရာဇ္ကိုအသက္ေနရာမွာတည္ၿပီးတြက္ရပါတယ္။ ဒီတြက္နည္းမွာေနာက္ထပ္ျပသနာရွိတာကလူတစ္ေယာက္ကသူ႔မွာရည္းစားကႏွစ္ေယာက္အိမ္ကစီစဥ္တာကတစ္ေယာက္ေပါင္းသုံးေယာက္ရွိေနတယ္ဘယ္သူနဲ႔အိမ္ေထာင္က်မွာလဲလို႔ေမးလာၿပီဘယ္လိုတြက္မွာလဲ။

ေဗဒင္ေမးသူကအသက္၂၄ႏွစ္ရွိစေနသားသူရည္႐ႊယ္ထားတာကဗုဒၶဟူးသမီးနဲ႔ေသာၾကာသမီးအိမ္ကစီစဥ္တာကအဂၤါသမီးဒီ၃ေယာက္မွာဘယ္သူနဲ႔ဖူးစာဆုံမလဲ။ လြယ္ပါတယ္။ပထမနည္းအတိုင္းတစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္တြက္ရပါတယ္။ ၁။ေမးသူအသက္၂၄+ေမးသူေန႔နံ၇+သူလိုသူေန႔နံဗုဒၶဟူး၄=၅၃÷၈=၃မညား။ ၂။ေမးသူ၂၄+၇+သိလိုသူေသာၾကာ၆=၃၇÷၈=၅မညား။ ၃။၂၄+၇+အဂၤါသမီး၃=၃၄÷၈=၂ညား အေျဖရပါၿပီဒီႏွစ္မွာခ်စ္သူေတြနဲ႔မညားဘဲအိမ္ကစီစဥ္တဲ့အဂၤါသမီးနဲ႔သာဖူးစာဆုံမွာပါ။ဒီေနရာမွာျပသနာတစ္ခုရွိပါတယ္။

အခ်စ္ေဗဒင္(၃)….အမ်ားထဲကတစ္ေယာက္ကိုတြက္တဲ့အခါမွာလက္ထပ္ရမယ့္ကိန္း၊ညားတဲ့ကိန္းကႏွစ္ေယာက္ျဖစ္ေနတယ္ ဥပမာ။ အသက္၂၄ႏွစ္ရွိတနလာသၤမီးမွာရည္မွန္းထားတဲ့သူႏွစ္ေယာက္ရွိပါတယ္။တနလၤာသားနဲ႔ဗုဒၶဟူးသား၊ဘယ္သူနဲ႔ဒီကာလမွာဖူးစာစုံမွာလဲလို႔တြက္ၾကည့္တဲ့အခါ တနလၤာသား-၂၄+၂+၂=၂၈၎ကို၈နဲ႔စား၈÷၂၈=၄(ညား) ဗုဒၶဟူးသား-၂၄+၂+၄=၃၀၎ကို၈နဲ႔စား၈÷၃၀=၆(ညား) ႏွစ္ေယာက္စလုံးနဲ႔ညားမယ္လို႔အေျဖထြက္ေနပါတယ္။ဒီလိုျပႆနာနဲ႔ႀကဳံေတြ႕ရရင္အမ်ိဳးသားရဲ႕ဘက္ကျပန္တြက္ရပါတယ္။

ဥပမာ။ တနလာသၤားအသက္က၃၁ဆိုပါေတာ့၃၁ကို၎၏ေန႔နံႏွင့္ေပါင္းတဖန္အမ်ိဳးသမီးေန႔နံႏွင့္ေပါင္း၊ေပါင္း၍ရေသာကိန္းကို၈နဲ႔စားပါ။ဥပမာ တနလၤာသားအသက္၃၁+၎ေန႔နံ၂+အမ်ိဳးသမီးေန႔နံ၂=၃၅၎ကို၈နဲ႔စား၈÷၃၅=၁(မညား) ဗုဒၶဟူးသားအသက္၂၈+၎၏ေန႔နံ၄+အမ်ိဳးသမီးေန႔နံ၂=၃၄၎ကို၈နဲ႔စား၈÷၃၄=၂(ညား) အေျဖရပါၿပီ။တနလာသၤမီးအတြက္ဒီႏွစ္ထဲမွာေ႐ႊးရခက္ေအာင္ႏွစ္ေယာက္ကိန္းႀကဳံေနေပမယ့္ဗုဒၶသားနဲ႔သာဖူးစာစုံမွာျဖစ္ပါတယ္။