ေငြေၾကးအခက္အခဲျဖစ္သူမ်ားအတြက္ ဂမၻီရနည္းျဖင့္ ေငြယပ္ေတာ္ျဖင့္ေငြဓါတ္ေခၚျခင္း

Advertisements

ေငြယပ္ကေလးနဲ႔လာဘ္ကိုေခၚ……ေရွးယခင့္ယခင္ကတည္းက မိမိအတြက္ ခက္ခဲေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ၊အိမ္ပူအိမ္ဆူျခင္းမ်ား ၊ေအးခ်မ္းေစခ်င္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေငြေၾကးအခက္အခဲမ်ား ေပၚေသာအခါ ေ႐ႊတိဂုံဘုရား ေျမာက္ဘက္မုဒ္ တြင္ ရွိေသာ ခ်မ္းသာႀကီးဘုရားတြင္ ယပ္ေတာ္သြင္းၿပီး ဆုေတာင္းဆုယူ ျပဳေလ့ရွိပါသည္။

ထိုသို႔ ယပ္ေတာ္သြင္းဆုေတာင္းၿပီးရင္လည္း လွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္ ဆုေတာင္း ျပည့္ဝတာကိုလည္း ဆုေတာင္းဆုယူသည့္သူတိုင္းက လက္ေတြ႕ေတြ႕ျမင္ေလ့ရွိပါသည္။ယခုဘုရားႀကီးမ်ားပိတ္ထားေသာ ကာလတြင္လည္း မိမိအိမ္ရွိ ျမတ္စြာဘုရားကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ယပ္ေတာ္သြင္းၿပီး ဆုေတာင္းႏိုင္ၾကပါသည္။

ထိုသို႔ယပ္ေတာ္သြင္းဆုေတာင္းရာတြင္ ေငြေၾကးအခက္အခဲျဖစ္သူမ်ား အေနျဖင့္ေအာက္ပါနည္းေလးကို အသုံးျပဳၿပီး ဆုေတာင္းျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ယပ္ေတာ္ခပ္တဲ့အခါမွာ သူ႔ပကတိယပ္ေတာ္အတိုင္း ယပ္ေတာ္ အတိုင္းမခပ္ပဲ ေအာက္ပါအတိုင္းျပဳလုပ္ၾကည့္ပါ။ ယပ္ေတာ္ေပၚတြင္ ေငြစကၠဴတန္ဖိုး အစုံအေစ့ကပ္ပါ။

မကပ္ခ်င္လ်င္ စတာပလာျဖင့္ အသာခ်ဳပ္ပါ။ ေငြယပ္ကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ဂမၻီရနည္းျဖင့္ ေငြယပ္ေတာ္ျဖင့္ ေငြဓါတ္ေခၚျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ယပ္ေတာ္ခပ္ေနတဲ့အခါတြင္လည္း ေငြေၾကးေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာအခက္အခဲေတြ ေျပေပ်ာက္ရပါလို၏။မိမိအတြက္ ဝင္ရန္ရွိေသာ အရပ္၈မ်က္ႏွာမွ ေငြေၾကးလာဘ္လာဘေတြ ဝင္ပါေစဟု ယုံၾကည္မႈအျပည့္ႏွင့္ ဆုေတာင္းပါ။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ၿပီးသည္ႏွင့္ ယခင္ႏွင့္မတူပဲ ေငြေၾကးအခက္ခဲေျပလည္ျခင္း ၊ေငြလာဘ္႐ႊင္ျခင္းမ်ားကို သိသိသာသာအက်ိဳးခံစားရသည္ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ သင္ဆရာ ျမင္ဆရာ ၾကားဆရာမ်ား အားလုံးကို အစဥ္ဦးၫႊတ္ကန္ေတာ့လ်က္ ( ဆရာမဇာဇာ sayarmazunelaynwe )