အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အမ်ိဳးသားေတြထက္ ျမန္ျမန္အ႐ြယ္က်တတ္ၾကတာ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ

Advertisements

အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အမ်ိဳးသားေတြထက္ အသက္ပိုရွည္ၾကတာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါက အမ်ိဳသမီးေတြအတြက္ good new ျဖစ္ပုံရေပမယ့္ သူတို႔ေမွ်ာ္လင့္မထားတဲ့ အရာတစ္ခုရွိပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြက အမ်ိဳးသားေတြထက္ ျမန္ျမန္အ႐ြယ္က်ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒါက အံ့အားသင့္စရာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး ။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကေန ေသြးဆုံးတဲ့အထိ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။

၁။ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အမ်ိဳးသားေတြထက္ စိတ္ဖိစီးမႈ ခံစားၾကရပါတယ္
Dr.Judith Mohring ရဲ႕အဆိုအရ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ယိုင္လဲမႈေတြ ပိုျဖစ္ပြားေလ့ရွိပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ေဟာ္မုန္းမတူညီမႈေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေဟာ္မုန္းအတက္အက်ေတြက စိတ္က်ေရာဂါႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရာသီအလိုက္ျဖစ္တတ္တဲ့ ေရာဂါေတြက အမ်ိဳးသားေတြထက္ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ပိုသက္ေရာက္ပါတယ္။ မၾကာခဏ စိတ္ဖိစီးျခင္းကလည္း ေစာစီးစြာ အိုမင္းျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။

၂။ ကေလးေမြးဖြားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အ႐ြယ္က်ျမန္ပါတယ္
ေဂ်ာ့ခ်္ Mason တကၠသိုလ္မွ ျပဳလုပ္တဲ့ ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းဟာ သင့္အား ၁၁ႏွစ္ေလာက္ အိုမင္းပုံေပၚေစပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ကေလးေမြးဖြားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ကေလးမေမြးဖြားေသးေသာ အမ်ိဳးသမီးေတြထက္ telomeres ပိုတိုပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ telomeres ဆဲလ္ပိုတိုျခင္းက သင့္ရဲ႕ အသြင္အျပင္ကို အိုမင္းေစပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ စိတ္ဖိစီးျခင္းကလည္း အိုမင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို ျမန္ေစပါတယ္။

၃။ အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕အေရျပားက ပိုထူပါတယ္
အေရျပားအထူးကုဆရာဝန္ေတြရဲ႕အဆိုအရ အမ်ိဳးသားအေရျပားက အမ်ိဳးသမီးအေရျပားထက္ ၂၅% ပိုထူပါတယ္။ ရာခိုင္ႏႈန္းက လူတစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ကြဲျပားေသာ္လည္း ေယဘုယ် ပုံပန္းသ႑န္က တူညီေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာေပၚမွာ အေရးအေၾကာင္းေတြ နည္းပါးေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးေတြထက္ပိုနက္ရႈိင္းပါတယ္။

၅။ testosterone ေဟာ္မုန္းလယ္ဗယ္ မတူညီလို႔ပါ
အက္စထ႐ိုဂ်င္က အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာႏုပ်ိဳမႈအတြက္ တာဝန္ယူထားရၿပီး testosterone အဖိုေဟာ္မုန္းကေတာ့ အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ တာဝန္ယူထားရပါတယ္။ testosterone ေဟာ္မုန္းျမင့္မားျခင္းက အိုမင္းျခင္းကို ေႏွးေကြးေစပါတဘ္။ အီစ႐ိုဂ်င္က အိုမင္းျခင္းကို ဆန္႔က်င္တဲ့ ေဟာ္မုန္းတစ္ခုအေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္း ၎ထုတ္လုပ္မႈက testosterone ေဟာ္မုန္းထက္ ျမန္ျမန္ က်ဆင္းသြားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အေရးအေၾကာင္းေတြ ပထမဆုံးခံစားရတာျဖစ္ပါတယ္။

၆။ ေသြးဆုံးျခင္းက အိုမင္းမႈကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္
ေသြးဆုံးခ်ိန္အတြင္း ေဟာ္မုန္းေတြ ဆုံးရႈံးျခင္းက အိုမင္းျခင္းျဖစ္စဥ္ကို ျမန္ေစပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြ ေသြးဆုံဂခ်ိန္မွာ သူတို႔ရဲ႕ခႏၶာကိုယ္က ယခင္ကလို ေကာ္လာဂ်င္ထုတ္လုပ္မႈကို ရပ္တန္႔လိုက္ပါတယ္။ ဒါက အေရျပားရဲ႕ elasticity ဆုံးရႈံးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။