လူတိုင္းရဲ႕ အၾကည့္ေတြကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္တဲ့အလြန္အကြၽံဆြဲေဆာင္မႈျမင့္မားလြန္းသူေတြရဲ႕ အေလ့အထမ်ား

Advertisements

ကြၽန္ေတာ္တို႔ထဲက တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြဟာ သူတို႔ကိုလုံးဝၾကည့္မရပါဘူးဆိုတဲ့လူေတြကိုေတာင္ ဆြဲေဆာင္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က အလွအပ၊ ကိုယ္ဟန္အေနအထား၊ စတိုင္လ္ေတြနဲ႔ ဆြဲေဆာင္တယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က စံႏႈန္းေတြ၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြႏွင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ လူေတြကို ဆြဲေဆာင္တယ္။အခုမွ်ေဝေပးမွာကေတာ့ လူတိုင္းက သမင္လည္ျပန္မၾကည့္ဘဲ မေနႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အလြန္အကြၽံဆြဲေဆာင္မႈျမင့္မားလြန္းတဲ့ လူေတြရဲ႕ အေလ့အထကို မွ်ေဝေပးခ်င္တာပါ။

၁။ ဟာသဉာဏ္ရွိျခင္း
ဘဝႀကီးဟာ တစ္ခါတေလမွာ ခက္ခဲႏိုင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလုံးဟာ အျပင္းထန္ဆုံးေသာ စမ္းသပ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရင္ဆိုင္ၾကရတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ခဏတျဖဳတ္ အနားေျဖဖို႔ႏွင့္ ရယ္ေမာဖို႔စြမ္းရည္ေတြက အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ အရည္အခ်င္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ရပ္ေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္က ေကာင္းတဲ့ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြရွိေနသေ႐ႊ႕ ဒီရယ္ေမာျခင္းဟာ အျခားသူေတြ (သို႔) မိမိကိုယ္ကို တိုက္႐ိုက္ဦးတည္ႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ေျပာစရာမလိုတာ တစ္ခုက ဟာသဉာဏ္ဟာ သူငယ္ခ်င္းေတြႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ေတြၾကားထဲမွာ အလြန္ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ အရည္အခ်င္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ အၿမဲတမ္း ေတာင့္ေတာင့္တင္းတင္းႀကီး ဘယ္သူေနခ်င္မွာလဲ။

၂။ ဘဝတိုးတက္မႈအတြက္ စိတ္ဓာတ္ျပင္းျပျခင္း
ကြၽန္ေတာ္တို႔အမ်ားစုက အျခားသူေတြပါဝင္တဲ့ စိတ္အားထက္သန္မႈကို တန္ဖိုးထားၾကတယ္။ စိတ္ဓာတ္ျပင္းျပမႈက ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလုံးဟာ အသက္ရွင္ဖို႔အတြက္ ႐ုန္းကန္ရန္အတြက္ တစ္ခုခုလိုအပ္ပါတယ္။ ဝါသနာႀကီးတာက ဆြဲေဆာင္ျခင္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းရင္းက ဒါဟာ တစ္ကိုယ္ေကာင္းမဆန္တဲ့ အက်င့္တစ္မ်ိးျဖစ္လို႔ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ရည္႐ြယ္ခ်က္တစ္ခုကိုနက္နက္နဲနဲယုံၾကည္ရတဲ့အခါ မိတ္ေဆြမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ား၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမ်ား၊ အလုပ္ (သို႔) အျခားအရာတစ္ခုခုျဖစ္ျဖစ္ တစ္သက္တာရဲ႕ ေလလႈိင္းေလထန္မႈကို လမ္းၫႊန္ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။

၃။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္တဲ့စြမ္းရည္
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းဆိုတာကလည္း ဆြဲေဆာင္မႈရွိျခင္းတစ္မ်ိဳးပါပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲ ၎က ဦးတည္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ျပႏိုင္လို႔ပါ။ ခက္ခဲေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္ေတြက ေနာက္ဆုံးမွေပၚေပါက္လာမယ့္အရာျဖစ္တာေၾကာင့္ ၎အရည္အခ်င္းက အလားအလာရွိတဲ့အိမ္ေထာင္ဖက္ေတြအတြက္ေတာ့ ဆြဲေဆာင္မႈအရွိဆုံးျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အျခားတစ္ဖက္က ႐ူးသြပ္ျခင္းဆိုတာကေတာ့ ဆြဲေဆာင္မႈရွိမေနပါဘူး။ ဆင္ျခင္တုံတရားႏွင့္ ဆိုင္တဲ့အဆုံးအျဖတ္ေပးျခင္းက တစ္ျခားသူတစ္ဦးဦးကို ရွာေဖြဖို႔ ပိုထူးဆန္းတဲ့၊ ပိုၿပီးေတာ့ ႐ိုဆန္တဲ့ ဆြဲေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

၄။ အျခားသူမ်ားႏွင့္ မိမိကိုယ္ကိုၾကင္နာျခင္
အျခားသူေတြအေပၚ ၾကင္နာမႈရွိတဲ့ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒါက လူအမ်ားစုအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္႐ုံမကဘဲ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ သူစိမ္းေတြႏွင့္ မိတ္ေဆြေတြကိုကိုပါ ၾကင္နာျပျခင္းပါ။ စာနာမႈျပျခင္းႏွင့္ က်ပန္းၾကင္နာတဲ့လုပ္ရပ္ေတြကို ျပသျခင္းက လူေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေဖာ္ျပျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။

၅။ ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့စိတ္ေနသေဘာထား
ကြၽန္ေတာ္တို႔အမ်ားစု ႐ြံ႕မုန္းတဲ့အရာတစ္ခုရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါက ခြဲျခားဆက္ဆံတာနဲ႔ ပြင့္လင္းတဲ့ စိတ္သေဘာထားမရွိျခင္းပါ။ လူအခ်င္းခ်င္း ႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္၊ ဘာသာေရးေၾကာင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံတာဟာ လုံးဝမရွိသင့္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီလိုေနရာမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ စိတ္ေနသေဘာထားက ကြဲျပားမႈေတြ အမ်ားအျပားေျဖရွင္းႏိုင္ပါတယ္။

၆။ တစ္ျခားလူေတြကို ေထာက္ခံျခင္း
ဒီကေန႔ကာလမွာ ျပႆနာေတြက လူတစ္ဦးက အျခားတစ္ဦးကို လက္ခံဖို႔မျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မ်ားျပားလြန္းပါတယ္။ လူအုပ္စုတစ္စုက အျခားအုပ္စုတစ္စုကို လက္ခံဖို႔ဆႏၵမရွိျခင္းေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္မွာ ပဋိပကၡေတြ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ျဖစ္ေနၾကပါသလဲ။ အျခားလူေတြကို လက္ခံျခင္းဆိုတာ ၎တို႔အေပၚ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြကို ျပသျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။