ဗိုက်ထဲက ခုံဖိနပ်၊ ကျောက်ခဲတွေ ထွက်လာတာ မြင်ဖူးတယ်ဆိုတဲ့ နိုင်လူ

‘ရှမ်းပြည်ဘက်ကို ရုပ်ရှင် သွားရိုက်ရင်း ဗိုက်ထဲက ခုံဖိနပ် ထွက်လာတာ၊ ကျောက်ခဲတွေ ထွက်လာတာ မြင်ဖူးတယ်။ ကိုယ်မမြင်ဖူးတိုင်း၊ မကြုံဖူးတိုင်း၊ မရှိနိုင်ဘူး၊ မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ ပြောလို့ မရဘူး’ ဆိုတဲ့ နိုင်လူ နှင့် ခဏတာ။