လူနာတွေဆီက ပိုက်ဆံလိမ်ယူနေတဲ့ ထူးခန့်ကျော်ရဲ့ အကြောင်းတွေကို အောက်ဖဲလှန်လိုက်တဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်

ဘာပညာမှ မတတ်ပဲ လူနာတွေဆီက ပိုက်ဆံလိမ်ယူနေတဲ့ ထူးခန့်ကျော်ရဲ့ အကြောင်းတွေကို အောက်ဖဲလှန်လိုက်တဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်